Assembly Election 2018, Ujjain
List of Observers with mobile number for assembly election 2018
Number Observers Name Mobile No.
212 Nagda-Khachrod Smt. Preeti Shukla 7587533524
213 Mahidpur Shri Sushil Kumar Morya 7587533530
214 Tarana Shri Shishir Kumar Sinha 7587533531
215 Ghatiya Shri Dilip Gavde 7587533537
216 Ujjain North Smt. Seema Vyas 7587533541
217 Ujjain South Smt. Neelam Meena 7587533546
218 Badnagar Shri Sunderlal Sheel 7587533547
Expenditure Observer 217 Ujjain South Shri Sandeep Maheshwari 7587533548
Expenditure Observer 216 Ujjain North and 218 Badnagar Shri Ramesh Kumar Dwivedi 7587533552
Expenditure Observer 215 Ghatiya and 214 Tarana Shri Rudra Pratap Singh 7587533554
Expenditure Observer 212 Nagda-Khachrod and 213 Mahidpur Shri Brijlal Meena 8989845168
Police Observer (For all Assembly Constituency in the District) Smt. S. Rajeshwari 8989594783