Public Representatives
Name Desgination Mobile No Email Id
Parliament Ujjain (SC) Prof. Chintamani Malviya MP
Rajya Sabha Dr. Satyanarayan Jatia MP
Rajya Sabha Shree Thavar Chand Gehlod MP and Hon'ble Minister of Social Justic and Empowerment Department
212 - Nagda Khachrod Shri Dilip Singh Sekhavat MLA
213 - Mahidpur Shri Bahadur Singh Chauhan MLA  
214 - Tarana Shri Anil Firojiya MLA  
215 - Ghatiya Shri Satish Malviya MLA  
216 - Ujjain (North) Shri Paras Jain MLA & Hon'ble Minister of Energy, New & Renewable Energy  
217 - Ujjain (South) Dr. Mohan Yadav MLA
218 - Badnagar Shri Mukesh Pandya MLA