Close

Land Records

Commissioner land record madhya pradesh

Visit: https://mpbhulekh.gov.in/Login.do

Lok Seva Kendra

Location : Lok Seva Kendra | City : Ujjain, Badnagar, Tarana, Mahidpur, Nagda, Khachrod, Ghatiya | PIN Code : 456010